Turvallisuus

Kirjoita alaotsikko tähän


TURVALLISUUSSUUNNITELMA Inland Fishing, tmi. Matias Blomqvist 

1. Toiminnan / suorituspaikan kuvaus: Kalastusretki, johon osallistuu enintään 6 henkilöä, joista viisi on asiakasta ja yksi kalastusopas. Retki tapahtuu opastetusti oppaan johdolla.

2. Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö: Toiminnan turvallisuudesta vastaa Matias Blomqvist. Hän on suorittanut kalastusoppaan ammattitutkinnon ja hallitsee pelastus- ja ensiaputaidot (EA1 ja EA2), ja on suorittanut hygieniapassin, matkailualan turvallisuuspassin ja vuokraveneen kuljettajan tutkinnon. Oppaan yhteystiedot: +358505497979, inlandfishing100@gmail.com

3. Suorituspaikalle saapuminen

Asiakkaiden kanssa on etukäteen sovittu kellonaika ja osoite, jossa asiakkaat tavataan.

4. Riskien hallinta yleisesti

Kalastustapahtuman ennakkosuunnittelussa otetaan erityisesti huomioon esimerkiksi säätilan odotettavissa olevat muutokset. Kalastuksen ohjauksen on oltava hallittua ja kokoaikaista sekä opettavaa.

Ensiapuvälineet, hätätilanneohje sekä turvallisuussuunnitelma ovat kaikkien saatavilla ja ne on esitelty ennen kalastuksen alkua. Opas hallitsee pelastus- ja ensiaputaidot ja hän on suorittanut hygieniapassin ja vuokraveneen kuljettajan tutkinnon.

Oppaan tehtävänä on huolehtia kalastustapahtuman turvallisesta sujumisesta ja ääritilanteissa hänen on myös keskeytettävä tapahtuma esimerkiksi sääolosuhteiden tai vakavan loukkaantumisen niin vaatiessa. Opas on tarkistanut, että kalastuspaikalta löytyy matkapuhelinverkko.

Jos asiakas on silminnähden päihteiden vaikutuksen alaisena, häntä ei voida ottaa tapahtumaan mukaan. Asiakkaille on ohjeistettu oikeantyyppinen sään mukainen pukeutuminen (jalkineet, kerrospukeutuminen, tuulenpitävä asu ja päähine) pukeutuminen.

Heille on myös selostettu ensiapuvälineistön (EA-laukku, sammutin), turvallisuussuunnitelman ja hätätilanneohjeen sijaintipaikka. Jokaisella on tiedossaan oppaan puhelinnumero ongelmatilanteita varten. Kaikki pelastus- ja ensiapuvälineet ja muut varusteet tarkastetaan hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. Havaitut puutteet korjataan välittömästi niin, että kaikki on varmasti kunnossa ennen retkelle lähtöä. Varusteet huolletaan tunnollisesti retken jälkeen.

5. Toimintaan/suorituspaikkaan liittyvät riskit ja niiden arviointi

Vesillä ja maa-alueilla liikkumiseen liittyy aina riski, joka voi olosuhteiden muuttuessa myös kasvaa merkittävästi. Oppaan on tiedostettava riskit. Oppaan tulee huolehtia myös itseensä kohdistuvista riskeista ja määrättävä jokaiselle retkelle varaopas tai ensisijainen vastuuhenkilö asiakkaiden joukosta.

Veden varaan joutuminen ja hypotermia: Kalastustapahtumassa on riski joutua veden varaan. Tällöin täytyy myös hypotermian vaara huomioida. Hypotermian vaara veteen jouduttua on todennäköinen ja seuraukset voivat olla vakavia. Vaarojen mitätöimiseksi noudatetaan rannalla ja veneessä oppaan ohjeita. Ranta tai veneen pohja voi olla liukas. Liikuttaessa veneella on olemassa riski että vene osuu kiveen, uppotukkiin tai vastaavaan esineeseen. Pelastusliivit tai kelluntapukineet on pidettävä koko ajan päällä veneessä oltaessa. Turhaa veneessä seisomista on aina pyrittävä välttämään ja se on kokonaan kiellettyä matkanopeudella liikuttaessa.

Koukku silmässä tai ihossa: Vaara on olennainen ja seuraus voi olla vakava, vähäinen tai haitallinen. Riskin pienentämiseksi kaikki tapahtumaan osallistuvat noudattavat oppaan ohjeita. Kalastusvälineiden koukulliset osat irrotetaan vavasta vasta kalastuksen alkaessa ja kiinnitetään vapoihin heti kalastuksen päätyttyä.

Ruhjeet, haavat ja murtumat: Jos liikutaan liukkaalla ja louhikkoisella rannalla liukastumisen riski on olennainen ja seuraus voi olla haitallinen tai vakava. Riskin pienentämiseksi on noudatettava oppaan ohjeita rannalla liikkumisesta.

Sairaskohtaus: Vaara on epätodennäköinen mutta seuraus voi olla vakava, todennäköisemmin haitallinen tai vähäinen. Riskin pienentämiseksi opas on selvittänyt, onko asiakkailla sairauksia.

Eksyminen: Vaara on vähäinen, mutta seuraus voi olla vakava. Eksymisen välttämiseksi paikan päällä sovitaan ja rajataan alue, jolla toimitaan. Asiakkaita kehoitetaan pitämään matkapuhelin mukana ja jokaisella on tiedossa oppaan puhelinnumero.

Myrsky: Myrskyn yllättäessä pyritään ajamaan turvallisia reittejä pitkin takaisin lähtösatamaan tai ankkuroitumaan lähimpään turvalliseen paikkaan ja ilmoittamaan maissa oleville omaisille viivästyksestä. Sumu: Sumun yllättäessä merellä tai järvellä hidastetaan kulkunopeutta ja tehostetaan tähystystä.

Tulipalo: Vaara on epätodennäköinen, seuraus voi olla vakava. Kyseeseen tulee lähinnä ruohikko- tai metsäpalovaara, joka vältetään sillä että savukkeet sammutetaan huolellisesti ja tumpit laitetaan tuhkakuppiin, joka on oppaalla mukana. Avotulen teko metsäpalovaaran aikana on kiellettyä. Mahdollinen nuotio sammutetaan huolella esimerkiksi vedellä tai lumella. Käytettäessä erilaisia keittimiä tai grilliä huolehditaan ettei tuli pääse leviämään maastoon.

Sähköisku: Vaara on epätodennäköinen. Ukonilman aikana kalastaminen on turvallisuussyistä kiellettyä.

Ruokamyrkytys: Vaara on epätodennäköinen ja seuraus vähäinen tai haitallinen. Kalastustapahtuma voi sisältää ruokailun. Riskin pienentämiseksi ilmoittautumisen yhteydessä on selvitetty asiakkaiden ruoka-aineallergiat. Elintarvikkeet ja vesi säilytetään ja pakataan oikein. Opas on suorittanut hygieniapassin ja osaa käsitellä elintarvikkeita ilman että siihen sisältyy hygieniariskiä. Ruokamyrkytystapauksessa soitetaan myrkytyskeskukseen (09) 471 977 ja toimitaan heidän antamiensa ohjeiden mukaan.

6. Toiminta onnettomuuden ja vahinkotilanteen jälkeen

Opas kirjaa retken reissulokiin ja raportoi tarvittaessa (onnettomuus, vaaratilanne, läheltä piti -tilanne) omavalvontaa ja viranomaisia varten. Onnettomuuksista pidetään myös erillistä onnettomuuskirjanpitoa. Retken aikana havaitut viat ja puutteet korjataan välittömästi ja kuitataan raporttiin tehdyksi. Tapahtumailmoitukseen kirjataan myös toimenpiteet ja korjausehdotukset, joilla estetään tilanteen toistuminen tulevaisuudessa. Toimenpiteet hyväksytään, toteutetaan ja kirjataan tehdyiksi. Viranomaisilmoitus toimitetaan mahdollisimman nopeasti paikalliselle asiasta vastaavalle viranomaiselle, esimerkiksi terveystarkastajalle, lääninhallitukselle ja kuluttajavirastolle, sekä onnettomuustapauksissa poliisille ja vakuutusyhtiölle. Oppaan tulee pystyä ohjaamaan onnettomuuspaikalla järkytyksen kokeneet ammattimaisen kriisiavun pariin.

7. Onnettomuudesta tai vahinkotilanteesta tiedottaminen

Onnettomuuden sattuessa tiedotusvastuussa on kalastusopas Matias Blomqvist.